dissabte, 10 d’octubre de 2015

XIII Jornada de Qualitat a l'Ensenyament

Obertes les inscripcions fins el 8 d'octubre de 2015


XIII JORNADA DE QUALITAT A L’ENSENYAMENT
  

Tríptic informatiu de la XIII Jornada de Qualitat a l'Ensenyament (pendent)
Resultats Enquesta (pendent)
Notícia de premsa (pendent)
Presentacions Jornada (pendent)
Fotografies (pendent)
Proposta inicial de bones pràctiques / innovacions, sobre els temes que presentarem al work-cafè:
 
TAULES
TEMES DE TREBALL:
1
Incorporar la internacionalització de l'FP al Projecte Educatiu de Centre
2
La gestió de l'FP dual
3
Gestió de l’emprenedoria en el centre
4
Innovar amb empreses des de l'FP
5
La gestió de la Formació Interna de Centre
6
Estratègies per disminuir l'abandonament  a l'FP
7
Els projectes de col·laboració entre les escoles d’Art i el centres educatius del seu entorn
8
Els projectes de ciutat de les escoles de música
9
La gestió de Qualitat a les Escoles Oficials d’Idiomes
10
Metodologies per realitzar l’auditoria interna del sistema de gestió
11
L’autoavaluació del centre
12
Implementació de la nova ISO 9001:2015 als centres educatius
13
Model E2CAT aplicat als centres educatius
14
La gestió del procés d’ensenyament i aprenentatge
15
Els reptes de la nova funció directiva
16
Implementació del sistema de gestió ambiental a l’Institut
17
Dinamització d'equips de treball al centre
18
La gestió dels valors
19
La gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió per la direcció
20
La gestió del pla de comunicació del centre
21
Les aliances entre empreses, organitzacions i instituts
22
Gestió de les persones del centre
23
Els programaris de gestió de la qualitat als centres
24
El treball amb la realitat augmentada a l’aula
25
Les eines 2.0 a l'aula
26
Flipped classroom
27
Treball a l'aula amb mòbils
28
Entorns personals d'aprenentatge (PLE)
29
mSchools:  Aplicacions  mòbils  a  les  famílies  professionals  d'Administració  i  Gestió,  Arts  Gràfiques,  Comerç i Màrqueting i Informàtica i Comunicacions
30
Associació Espiral: Noves tendències en educació (gamificació, visual thinking, design thinking...)
31
Robòtica i programació educatives
32
Aplicacions educatives de la impressió en 3D
33
L’e­portfoli
34
Metodologies d'avaluació: Autoavaluació, coavaluació, rúbriques i bases d'orientació
35
Aprenentatge basat en problemes (PBL)
36
Metodologies per tal d'assolir els resultats d’aprenentatge en anglès a l’FP
37
La tutoria a l'FP
38
La gestió del procés d’assessorament i reconeixement de l’experiència professional
39
Adaptacions curriculars dels títols a les necessitats del sector productiu
40
La gestió de projectes multidisciplinaris
41
Treball per projectes: cas pràctic de metodologia aplicada a cicles formatius
42
El tractament de les intel·ligències múltiples a l’escola
43
Activitats de servei a la comunitat de l’alumnat de l’ESO
44
Aprenentatge servei a la FP
45
Qualitat a la FP del País Basc
46
Transferència de la innovació entre els centres d'FP i les empreses al País Basc
47
El projecte de centre: Institut Pere Martell de Tarragona
48
El projecte de centre: Institut Cal·lípolis de Tarragona
49
El projecte de centre: Institut Marianao de Sant Boi de Ll.
50
El projecte de centre: Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei
51
El projecte de centre: Institut Escola del Treball de Barcelona
52
El projecte de centre: Escola Sadako de Barcelona
53
El projecte de centre: Escola Virolai de Barcelona
54
El projecte Horitzó 2020 de Jesuïtes Educació
55
El projecte de centre: Centre de Tecnologies Ituarte. Fundació Joan XXIII
56
El projecte de centre: CCE Montessori ­ Palau de Girona

 
El dia de la Jornada es comunicarà la taula assignada al Work-cafè. Només es mantindran les taules que disposin d'una inscripció suficient. En cas de no poder assignar la primera taula sol·licitada, s'assignarà la següent per ordre estricte de prioritat en la inscripció. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada