divendres, 17 de febrer de 2017

Aspectes a tenir en compte quan parlem de lideratge


En una organització cal que moltes persones realitzin esforços continuats per tal que finalment l'èxit emergeixi. Trobar el sentit a aquest esforç és clau per tal de mantenir aquesta situació, al llarg del temps.

Indicadors


Utilitzem diferents definicions quan parlem dels indicadors, la qual cosa fa que sigui complex saber de què parlem exactament.
Si entenem aquests conceptes com una posició relativa del continu que és l'objectiu a assolir (rang entre gens/molt, 0/10, 0/100, ...), potser ho veurem una mica més clar.


divendres, 3 de febrer de 2017

Organització matricial en centres educatius


La combinació d'unes funcions i responsabilitats jeràrquiques amb una gestió de projectes per processos, orientats a satisfer les necessitats dels grups d'interès que reben el servei, configuren una organització matricial  sòlida, flexible i àgil alhora, la qual cosa encaixa molt bé amb els pressupòsits d'una organització moderna en trànsit cap a un centre de lideratges distribuïts.