dimecres, 27 d’abril de 2016

I Jornada de Portes Obertes de la gestió de la Qualitat en centres educatius: 2 de juny de 2016

La Jornada de Portes Obertes té el doble objectiu de, per una banda mostrar les avantatges d’implementar models internacionals de sistemes de gestió de les organitzacions, i d’altra banda oferir als centres educatius que ho desitgin i, també a les empreses i institucions del territori, suport, orientació i formació per acompanyar-los en la millora de la gestió de les seves organitzacions. 
Els motius que poden conduir a una organització a implementar una estratègia de desenvolupar un model de sistema de gestió de qualitat, tals com la norma ISO 9001 o el model d’excel·lència e2cat, poden ser diversos. Per exemple l’interès en millorar l’eficàcia i eficiència  dels seus processos, augmentar la satisfacció dels seus grups d’interès, o bé demostrar a tercers que l’organització compta amb un sistema de gestió que li proporciona una bases sòlida per acomplir amb els compromisos, encetar nous projectes i mantenir un desenvolupament sostenible. Tot l’anterior acreditat per una organització certificadora independent.

PROGRAMA DE LA JORNADA

09:30 h Presentació de la Jornada
09:45 h Presentació del sistema de gestió de la qualitat
10.15 h Exemples de bones pràctiques del centre

10.45 h VISITA DEL CENTRE EDUCATIU

11.30 h Les normes de gestió de referència al centre
12.15 h Els reptes de futur del centre
12.30 h Oferta de suport per desplegar sistemes de gestió de la qualitat al territori
13.30 h Precs i preguntes
14.30 h FINAL DE LA JORNADA

Nota: consulteu el programa específic per a cada centre

CENTRES PARTICIPANTS A LA JORNADA DE PORTES OBERTES
 Els centres que ofereixen aquest servei són els Instituts del Projecte de Qualitat i Millora Contínua que més han avançat en el desenvolupament de sistemes de gestió de la qualitat.

INSCRIPCIÓ A LA JORNADA DE PORTES OBERTES
Cal fer una inscripció al centre que tingueu interès en visitar. Aquesta inscripció té el caràcter d’un curs de formació de 5h per la qual cosa obtindreu el certificat corresponent de Formació del Professorat. Les inscripcions es poden fer fins el 27 de maig a les següents adreces de l’XTEC:


COM ARRIBAR ALS CENTRES:
https://goo.gl/usYNAn


divendres, 22 d’abril de 2016

Joaquín Gairín - Desarrollo Organizativo en Educación

Claves para una Comunicación Interna Eficaz

Design thinking en educació

Per Inmaculada Sánchez Garcías

El design thinking és una metodologia que genera idees innovadores per tal d’entendre i donar solucions reals als usuaris. Es desenvolupa seguint un procés on trobem 5 característiques diferenciades: 
- Empatia: s’han d’entendre els problemes i les necessitats dels usuaris per poder trobar la solució, tot sempre dependrà de la interacció de les persones.
- Treball en equip: perquè tots tenim la capacitat d’aportar alguna cosa.
- Prototips: s’han de veure totes les errades abans de validar-ho per tal que un cop es presentin les solucions ja estigui tot arreglat.
- Processos lúdics: perquè durant el desenvolupament del procés es tracta de que es gaudeixi.
- Contingut visual i plàstic: per poder treballar la creativitat però també la part analítica. Per tant, és molt important fonamentalment en tot el procés el tipus de materials que es fan servir, que es treballi en equip, que es tingui un espai de treball propi i tenir bona actitud per veure els errors com oportunitats. És en definitiva, un procés creatiu. 

 Font: Design Thinking en Español


Font: Mini guía: una introducción al Design Thinking + Bootcamp bootleg; Felipe González

Aplicant tot això a l’educació, deduïm que hem d’anar desenvolupant idees innovadores per tal de proporcionar solucions a l’alumnat aplicant les característiques del procés a cada cas, és a dir, en primer lloc s’haurà d’empatitzar amb els problemes / necessitats que tenen els alumnes i arrel d’això intentar definir el problema o les necessitats aconseguint un bon clima treballant en equip per resoldre-ho. A més, s’ha d’estimular als mateixos alumnes treballant tant la part creativa com l’analítica per veure les coses des d’una altra perspectiva. Per aconseguir innovacions que impactin necessitem conèixer als alumnes i preocupar-nos per la seva realitat, sinó no se’ls hi podran donar solucions reals, s’ha de mirar i escoltar, i a més involucrar-se. Un cop definit el problema / necessitat, caldrà idear les solucions i mostrar-les per tal de veure quina opinió en té l’alumne i aconseguir així una bona retroalimentació i incorporar-ho per a properes experiències. En resum, cal identificar les respostes a 4 preguntes: qui o quines són les persones que tenen el problema?, quines són les seves necessitats? com solucionem les seves necessitats? i per què és important la seva feina. Per tant, i de manera simplificada, es tracta de: 


 Font: elaboració pròpia

dilluns, 18 d’abril de 2016

Treball en equip o en grup?


Assolir l'eficàcia i l’eficiència dissenyant els processos, es pot fer de forma tan senzilla, que ara ens preguntem per què no ho vam fer abans...

Taiichi Ohno
People, Quality and Lean

dimecres, 13 d’abril de 2016

El 2 de juny farem la I Jornada de Portes Obertes de la Qualitat als Instituts del PQiMCI Jornada de portes obertes de la qualitat:

La Jornada de Portes Obertes de la Qualitat té el doble objectiu de, per una banda mostrar les avantatges d’implementar models internacionals de sistemes de gestió de les organitzacions, i d’altra banda oferir als centres educatius que ho desitgin i, també a les empreses i institucions del territori, suport, orientació i formació per acompanyar-los en la millora de la gestió de les seves organitzacions.


INSCRIPCIÓ A LA JORNADA DE PORTES OBERTES
Cal fer una inscripció al centre que tingueu interès en visitar. Aquesta inscripció té el caràcter d’un curs de formació de 5h per la qual cosa obtindreu el certificat corresponent de Formació del Professorat. Les inscripcions es poden fer fins el 27 de maig a les següents adreces de l’XTEC:
COM ARRIBAR ALS CENTRES:
https://goo.gl/usYNAn
dissabte, 9 d’abril de 2016

Quin lideratge hem d'impulsar als centres educatius?

Creiem que existeix un elevat consens en què un lideratge distribuït, que realment transformi els centres educatius, és l'opció desitjable. Tot i això, fins que aconseguim apoderar a totes i cadascuna de les persones del centre, un lideratge situacional i intel·ligent, que s'adapti a cada persona i situació, ens pot proporcionar resultats eficients en el curt, mig i llarg termini.