diumenge, 22 d’abril de 2018

Model de gestió e2cat 2020 "en construcció"

L'actualització del model de gestió de l'excel·lència educativa e2cat 2020 es troba "en construcció", el presentarem l'1 de gener de 2019.
El model e2cat 2015 i 2020 conviuran en el període de transició de gener de 2019 fins gener de 2021.


divendres, 13 d’abril de 2018

Inscripció a les II Jornades de Portes Obertes de la Qualitat -17 de maig-

Inscripció gratuïta a:

La Jornada de Portes Obertes té el doble objectiu de, per una banda mostrar les avantatges d’implementar models internacionals de sistemes de gestió de les organitzacions, i d’altra banda oferir als centres educatius que ho desitgin i, també a les empreses i institucions del territori, suport, orientació i formació per acompanyar-los en la millora de la gestió de les seves organitzacions. 

Els motius que poden conduir a una organització a implementar una estratègia de desenvolupar un model de sistema de gestió de qualitat, tals com la norma ISO 9001 o el model d’excel·lència e2cat, poden ser diversos. Per exemple l’interès en millorar l’eficàcia i eficiència  dels seus processos, augmentar la satisfacció dels seus grups d’interès, o bé demostrar a tercers que l’organització compta amb un sistema de gestió que li proporciona una bases sòlida per acomplir amb els compromisos, encetar nous projectes i mantenir un desenvolupament sostenible. Tot l’anterior acreditat per una organització certificadora independent.

PROGRAMA DE LA JORNADA

09:30 h Presentació de la Jornada
09:45 h Presentació del sistema de gestió de la qualitat
10.15 h Exemples de bones pràctiques del centre

10.45 h VISITA DEL CENTRE EDUCATIU

11.30 h Les normes de gestió de referència al centre
12.15 h Els reptes de futur del centre
12.30 h Oferta de suport per desplegar sistemes de gestió de la qualitat al territori
13.30 h Precs i preguntes
14.30 h FINAL DE LA JORNADA

Nota: consulteu el programa específic per a cada centre

Llistat de centres de la xarxa E4 i E5 que realitzen la II Jornada de Portes Obertes de la Qualitat el 17 de maig'18:

divendres, 23 de març de 2018

Resolució per participar al PQiMC a partir del curs 2018/19


http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=812974&language=ca_ES


El Projecte de Qualitat i Millora Contínua -PQiMC- creat per l’ Ordre EDU/432/2006, té com a objectiu ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en normes internacionals (ISO 9001 i EFQM). La finalitat última del Projecte és la d’aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat.

Contacte: fpqualitat@xtec.cat
http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/modalitats/programes_innovacio/fp/pqmc/

divendres, 16 de març de 2018

ISO 9001:2015: fitxa de processos simplificada

Un dels requisits més rellevants de la norma ISO 9001:2015 és la gestió per processos. Caracteritzar els processos és un pas necessari per identificar, conèixer i interrelacionar totes les operacions que es desenvolupen al centre educatiu.
Aquesta nova fitxa de processos que us presentem té com a objectiu simplificar la seva gestió documental i facilitar la gestió dels riscos, la planificació d'accions, el seguiment dels indicadors i el control dels resultats.Es pot accedir al Moodle com a convidat i sense contrasenya

diumenge, 4 de març de 2018

Experimentant amb el mapa de processos

Al mapa de processos del centre educatiu no li ha de faltar ni sobrar res per tal que sigui el més funcional i efectiu possible. Una simulació orgànica ens pot ajudar a disposar d'una gestió per processos de qualitat eqilibrada, per tal d'ajudar al centre a impulsar l'acció educativa a la seva màxima expressió, en cada moment.

"Els mapes de processos reflecteixen, gràficament, la gestió del centre, per això cal que siguin vius, s'adaptin i evolucionin, de tal manera que siguin motors per a la millora contínua"