dilluns, 20 de novembre de 2017

Mapa estratègic vs processos de l'organització escolar

Uns dels objectius del sistema de gestió de la qualitat és el disseny d'un sistema documental efectiu alhora que senzill.
La següent imatge representa la concreció de l'estratègia integrada amb els processos del centre per tal de donar resposta al Projecte Educatiu.
Aquesta proposta pretèn que totes les accions que es desenvolupen a l'escola estiguin controlades dins dels processos. Amb això no és necessari dissenyar un seguiment específic del Projecte de Direcció.

divendres, 29 de setembre de 2017

Matriu de relacions de processos vs estratègia

Una forma senzilla de visualitzar les relacions entre l'estratègia del centre i els processos que s'ocuparan de desenvolupar-la és a través d'una matriu com la següent: