diumenge, 22 de març de 2015

La PDCA i el procés d'ensenyament i aprenentage

Sempre hem aplicat la PDCA a l'EiA, ara cal aplicar aquesta tècnica a la resta de processos del centre. Una vegada i una altra, millorant contínuament sense renunciar a millores disruptives innovadores

dissabte, 14 de març de 2015

Gestió de les persones dels centres educatius: el cicle MERI

En una entrada anterior del bloc vam fer esment de l’anomenat cicle de MERI. Aquest concepte, nou per nosaltres, ens proposa una aplicació del cicle PDCA tenint el focus posat en la gestió  de les persones del centre (en això ja en tenim alguna experiència acumulada).

El document del qual hem conegut MERI i elaborat aquesta entrada, és el Handbook for VET providers (pàg. 98-99).


El model MERI ens proposa tenir en compte els aspectes més soft quan estem implementant sistemes de gestió de la qualitat. En concret ens anima a assegurar que les persones coneixen i participen dels aspectes de creació de la cultura, la comunicació i les relacions que s’estableixen, així com el sentit de l’aplicació sistemàtica de la PDCA als processos del centre. A més dels aspectes més tècnics relacionats amb les metodologies, requisits, vocabulari i tecnologia pròpia dels sistemes de gestió.


La següent imatge il·lustra el problema:La traducció que proposem seria:


Plan: Motivar a les persones i proporcionar els recursos necessaris per a la millora (Motivate).

Do: Apreciar i estimar el compromís de les persones del centre i els diferents grups o parts interessades (Estimate).

Check: Reflexionar, debatre  i avaluar sobre la percepció de la qualitat del personal del centre i els diferents grups o parts interessades (Reflect).

Act: Informar i inspirar per a la implementació de nous enfocaments (Inform).


El document complert el trobareu a:

dijous, 12 de març de 2015

Suport a la gestió interna de la qualitat i la cultura de la qualitat


Des del CEDEFOP, el centre europeu per al desenvolupament de l’FP, han distribuït el: Handbook for VET providers. Un manual per ajudar als centres a implementar sistemes d’assegurament de la qualitat.

 Handbook for VET providers

A l’interior trobem, des d’una introducció als conceptes i dimensions de la qualitat, la justificació d’implementar sistemes de gestió de la qualitat als centres educatius, unes recomanacions per implementar el sistema de gestió, i finalment un conjunt d’exemples a utilitzar i bibliografia.

D’entre les recomanacions destaquem aquí les que s'assenyalen al final de la primera part: To do and not to do. Què fer i què no fer a l’implementar el sistema de gestió d’assegurament de la qualitat.


Promoció de la gestió de qualitat i ...
(A) El compromís de l'equip d'alta direcció amb la qualitat és un factor determinant o només una moda. Si el compormís està absent millor parar ja que no hi haurà manera d'avançar.

(B) Identificar i estimular el coneixement i la motivació entre el personal, estudiants i altres grups d’interès, construir un equip d'autoavaluació i proporcionar-li els recursos necessaris per realitzar-la.

(C) Només es poden fer algunes coses bé alhora, restringir l'autoavaluació i les millores en un o dos punts febles que són importants per als estudiants, el personal i, si és possible, també per a d’altres parts interessades.

(D) Assegureu-vos que els resultats de l’autoavaluació, millores i canvis posteriors, són àmpliament compartits dins de l'organització i pels grups d'interès externs (famílies, institucions, empreses, d’altres).

(E) Assegurar la continuïtat del projecte i les activitats de seguiment de forma sostenible, de manera que impliquin a tota l’organització.

(F) Gaudir dels èxits associats a la millora de la qualitat dins i fora de l’organització, construint una imatge i reputació del centre educatiu de la qual tothom se senti orgullós i participi per mantenir-la.


... creació d'una cultura de la qualitat
(A) Professionalitzar el personal en la gestió de la qualitat i l’aplicació de la PDCA en els processos i les activitats diàries.

(B) Promoure l'apoderament de les persones i dels estudiants, reconèixer i recompensar el seu compromís amb la qualitat, i fer ús del seu potencial innovador.

(C) Aplicar el cicle MERI, mantenir elevat l'entusiasme de les persones i donar suport a l'aprenentatge com un factor clau de la qualitat.

(D) Definir el concepte de qualitat en el centre, l’estratègia de desenvolupament, la visió i missió del centre educatiu.

El document complert el trobareu a:

(http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3068, pàg 106)

dilluns, 9 de març de 2015

Les tecnologies mòbils als centres educatius

[...] (5f) La prohibició total dels dispositius mòbils al centre educatiu per evitar potencials problemàtiques es contradiu amb els objectius curriculars vinculats a l’assoliment de la competència digital, els aprenentatges en general i la capacitat d’aprendre al llarg de la vida. Saber utilitzar responsablement els dispositius digitals és alhora un contingut curricular i una competència a adquirir, de la qual no es pot privar l’alumnat. Conscients d’aquesta realitat, molts centres educatius de Catalunya reflecteixen de manera proactiva l’ús dels dispositius mòbils al projecte educatiu i als diversos documents del centre [...]
En la sessió plenària del 4 de març, el Consell Escolar de Catalunya ha aprovat el Document 1/2015: Les tecnologies mòbils als centres educatius. En aquest document es recullen diverses consideracions sobre la presència i l'ús dels dispositius mòbils als centres educatius de Catalunya, el desenvolupament de la competència digital per part de l'alumnat i el potencial de la tecnologia mòbil en les activitats d'aprenentatge. L'autonomia dels centres, l'exemplaritat del professorat, la col·laboració amb les famílies, el foment de la responsabilitat de l'alumnat i la implicació de les direccions, conjuntament amb l'estímul a pensar i actuar amb visió de futur, són els eixos del document.

diumenge, 8 de març de 2015

Gestionar grups de persones fins constituir un equip...

Combinant conceptes i teories de la gestió de persones i equips, podem concloure que fins arribar aquesta última etapa del cicle tan desitjada pels responsables de les organitzacions, es donen normalment les següents fases:

persones dirigides - persones auto-dirigides - autogestió - alt rendiment

El lideratge es pot entendre, també, com la característica del responsable de procés que permet/aconsegueix/persuadeix/...  que les persones de l’organització evolucionin, el més ràpidament possible, fins assolir un estat d’apoderament que proporcionarà un alt rendiment i una elevada satisfacció personal.

Per aconseguir l’anterior disposem de diferents eines:
 1. Dissenyar una visió comuna.
 2. Fixar metes reptadores.
 3. Definir clarament els rols, funcions i responsabilitats.
 4. Alinear persones, objectius i recursos.
 5. Participació i coordinació, comunicació oberta, consens,  escolta activa i desacord respectuós.
 6. Lideratge compartit i apoderament.
 7. Relacions externes i foment  de la visibilitat del grup i les fites assolides.
 8. Gestionar els conflictes i comportaments: individuals i grupal.
 9. Reflexionar, avaluar i millorar contínuament.
 10. Reconeixement i recompensa.

En aquestes fases les persones acostumen fer el següent recorregut:

mersm.jpg
Comuniquem millor els missatges des de l’emoció que ens proporciona fer les coses que, per a nosaltres, tenen sentit

diumenge, 1 de març de 2015

Què s'amaga a sota d'un sistema de gestió de qualitat

En un centre que diposa d'un sistema de gestió de qualitat, amb el pas del temps, els beneficis que podem observar sembla que no siguin molt importants:

 1. Impartir els currículums
 2. Complir amb els compromisos
 3. Planificació acurada del servei educatiu i altres complementaris
 4. Controlar sistemàticament els processos del centre
 5. Avaluar contínuament les accions i objectius assolits
 6. Enfocar-se a satisfer necessitats i expectatives dels grups d'interès
 7. Millora contínua
 8. Transparència en els resultats
 9. Retiment de comptes
 10. ...
No hauríem de perdre de vista que, tot i que sembla poc important, a sota d'aquests aspectes ja rutinaris, existeix un gran esforç per part de la comunitat educativa per tal que continuïn existint i avançant.