dijous, 12 de març de 2015

Suport a la gestió interna de la qualitat i la cultura de la qualitat


Des del CEDEFOP, el centre europeu per al desenvolupament de l’FP, han distribuït el: Handbook for VET providers. Un manual per ajudar als centres a implementar sistemes d’assegurament de la qualitat.

 Handbook for VET providers

A l’interior trobem, des d’una introducció als conceptes i dimensions de la qualitat, la justificació d’implementar sistemes de gestió de la qualitat als centres educatius, unes recomanacions per implementar el sistema de gestió, i finalment un conjunt d’exemples a utilitzar i bibliografia.

D’entre les recomanacions destaquem aquí les que s'assenyalen al final de la primera part: To do and not to do. Què fer i què no fer a l’implementar el sistema de gestió d’assegurament de la qualitat.


Promoció de la gestió de qualitat i ...
(A) El compromís de l'equip d'alta direcció amb la qualitat és un factor determinant o només una moda. Si el compormís està absent millor parar ja que no hi haurà manera d'avançar.

(B) Identificar i estimular el coneixement i la motivació entre el personal, estudiants i altres grups d’interès, construir un equip d'autoavaluació i proporcionar-li els recursos necessaris per realitzar-la.

(C) Només es poden fer algunes coses bé alhora, restringir l'autoavaluació i les millores en un o dos punts febles que són importants per als estudiants, el personal i, si és possible, també per a d’altres parts interessades.

(D) Assegureu-vos que els resultats de l’autoavaluació, millores i canvis posteriors, són àmpliament compartits dins de l'organització i pels grups d'interès externs (famílies, institucions, empreses, d’altres).

(E) Assegurar la continuïtat del projecte i les activitats de seguiment de forma sostenible, de manera que impliquin a tota l’organització.

(F) Gaudir dels èxits associats a la millora de la qualitat dins i fora de l’organització, construint una imatge i reputació del centre educatiu de la qual tothom se senti orgullós i participi per mantenir-la.


... creació d'una cultura de la qualitat
(A) Professionalitzar el personal en la gestió de la qualitat i l’aplicació de la PDCA en els processos i les activitats diàries.

(B) Promoure l'apoderament de les persones i dels estudiants, reconèixer i recompensar el seu compromís amb la qualitat, i fer ús del seu potencial innovador.

(C) Aplicar el cicle MERI, mantenir elevat l'entusiasme de les persones i donar suport a l'aprenentatge com un factor clau de la qualitat.

(D) Definir el concepte de qualitat en el centre, l’estratègia de desenvolupament, la visió i missió del centre educatiu.

El document complert el trobareu a:

(http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3068, pàg 106)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada