diumenge, 1 de març de 2015

Què s'amaga a sota d'un sistema de gestió de qualitat

En un centre que diposa d'un sistema de gestió de qualitat, amb el pas del temps, els beneficis que podem observar sembla que no siguin molt importants:

  1. Impartir els currículums
  2. Complir amb els compromisos
  3. Planificació acurada del servei educatiu i altres complementaris
  4. Controlar sistemàticament els processos del centre
  5. Avaluar contínuament les accions i objectius assolits
  6. Enfocar-se a satisfer necessitats i expectatives dels grups d'interès
  7. Millora contínua
  8. Transparència en els resultats
  9. Retiment de comptes
  10. ...
No hauríem de perdre de vista que, tot i que sembla poc important, a sota d'aquests aspectes ja rutinaris, existeix un gran esforç per part de la comunitat educativa per tal que continuïn existint i avançant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada