dilluns, 9 de març de 2015

Les tecnologies mòbils als centres educatius

[...] (5f) La prohibició total dels dispositius mòbils al centre educatiu per evitar potencials problemàtiques es contradiu amb els objectius curriculars vinculats a l’assoliment de la competència digital, els aprenentatges en general i la capacitat d’aprendre al llarg de la vida. Saber utilitzar responsablement els dispositius digitals és alhora un contingut curricular i una competència a adquirir, de la qual no es pot privar l’alumnat. Conscients d’aquesta realitat, molts centres educatius de Catalunya reflecteixen de manera proactiva l’ús dels dispositius mòbils al projecte educatiu i als diversos documents del centre [...]
En la sessió plenària del 4 de març, el Consell Escolar de Catalunya ha aprovat el Document 1/2015: Les tecnologies mòbils als centres educatius. En aquest document es recullen diverses consideracions sobre la presència i l'ús dels dispositius mòbils als centres educatius de Catalunya, el desenvolupament de la competència digital per part de l'alumnat i el potencial de la tecnologia mòbil en les activitats d'aprenentatge. L'autonomia dels centres, l'exemplaritat del professorat, la col·laboració amb les famílies, el foment de la responsabilitat de l'alumnat i la implicació de les direccions, conjuntament amb l'estímul a pensar i actuar amb visió de futur, són els eixos del document.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada