divendres, 1 de desembre de 2017

XV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament: "ComunicAcció", per a una educació de qualitat. A càrrec de Pau Font

Conferència sobre l'àmbit de l'organització, gestió i persones
Títol: “ComunicAcció, per a una educació de qualitat”
A càrrec de Pau Font, professor de comunicació i director del sector d'audiovisuals d'FP de Jesuïtes Educació


1a part

2a partdissabte, 25 de novembre de 2017

Panell d'experts en gestió escolar: els models de gestió de referència

La gestió escolar:Coral Regí, directora de l'Escola Virolai de Barcelona


Josep Lluís Queralt, director de l'Institut Baix Camp de Reus
Materials de la XV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament

dilluns, 20 de novembre de 2017

Mapa estratègic vs processos de l'organització escolar

Uns dels objectius del sistema de gestió de la qualitat és el disseny d'un sistema documental efectiu alhora que senzill.
La següent imatge representa la concreció de l'estratègia integrada amb els processos del centre per tal de donar resposta al Projecte Educatiu.
Aquesta proposta pretèn que totes les accions que es desenvolupen a l'escola estiguin controlades dins dels processos. Amb això no és necessari dissenyar un seguiment específic del Projecte de Direcció.

divendres, 29 de setembre de 2017

Matriu de relacions de processos vs estratègia

Una forma senzilla de visualitzar les relacions entre l'estratègia del centre i els processos que s'ocuparan de desenvolupar-la és a través d'una matriu com la següent:

diumenge, 10 de setembre de 2017

XV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament


La Jornada de Qualitat és un punt de trobada i de reflexió sobre temes actuals i experiències educatives i de gestió,  desenvolupades per companyes i companys d'altres centres, els quals posen la seva pràctica al servei de la comunitat educativa per avançar, entre tots, en el camí de la millora contínua.
 La Jornada s’adreça a tota la comunitat educativa i especialment a:
·         Directors i directores del centres educatius públics i privats.
·         Inspectors i inspectores d'educació.
·         Coordinadors i coordinadores docents del centres educatius públics i privats.
·         Professorat dels centres educatius.
·         Membres d'institucions i empreses col·laboradores de la Direcció General de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
·         Representants de les administracions educatives d'altres comunitats autònomes.
·         Representants de les administracions educatives d'altres països participants en diferents projectes europeus de qualitat i millora contínua

9 de novembre de 2017, de 08.30 a 14.30 h, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Hotel Campus de la UAB

Accés a les inscripcions per al públic que NO té compte XTEC


ANNEX: TAULES DE TREBALL DEL WORK-CAFÈ PREVISTES
1 Taules de reflexió i debat: tema 1 “Com ajudar des de l’organització del centre a abordar els reptes educatius presents i futurs”; tema 2 “com millorar la gestió de la qualitat a l’aula”
2 Taller: El pla de màrqueting intern i extern, a càrrec de Jordi Adell Herrera, de Jordi Adell & Associats
3 Taula de debat: l'Institut d'FP del s. XXI
4 Els reptes de la funció directiva
5 La gestió del pla de comunicació del centre
6 Gestió de les persones del centre
7 Adaptacions curriculars dels títols d’FP a les necessitats del sector productiu i de l'entorn socioeconòmic
8 Gestió de l'eficiència energètica
9 Orientació educativa: acompanyar per aprendre
10 El rol del CRP en els processos de canvi pedagògic
11 El pla d'esport a l'escola com a eina d'integració
12 Elaboració del Pla TAC de centre: models i estratègies
13 Gestió de la web de centre amb Nodes
14 El projecte de centre i els recursos oberts: IOC
15 Implementació de la ISO 9001:2015 als centres educatius
16 Metodologies per fer l’auditoria interna del sistema de gestió
17 L’autoavaluació del centre amb el model d'excel·lència e2cat
18 El model d'excel·lència en la gestió E2CAT per a centres educatius
19 La gestió del procés d’ensenyament i aprenentatge
20 Implementació del sistema de gestió ambiental a l’institut
21 La gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió a càrrec de la direcció
22 La gestió documental del centre amb programari gratuït
23 La gestió efectiva de la borsa de treball de l'alumnat del centre
24 La creació amb la realitat augmentada i la realitat virtual a l’aula
25 Eines al núvol per l'educació: chromebooks a l'aula
26 Flipped classroom o aula capgirada
27 Treball a l'aula amb dispositius mòbils
28 "Gamificació" i aprenentatge
29 Robòtica i programació educatives
30 Metodologies emergents: Moviment Maker i lnternet de les Coses (IoT)
31 mSchools: aplicacions mòbils a les famílies professionals d'administració i gestió, arts gràfiques, comerç i màrqueting i informàtica i comunicacions
32 Metodologies d'avaluació: autoavaluació, coavaluació, rúbriques i bases d'orientació
33 Aprenentatge basat en problemes (PBL)
34 Treball per projectes a Cicles Formatius
35 Aprenentatge servei a la FP
36 La gestió de la Qualitat a les Escoles d'Hoteleria i Turisme
37 La metologia de simulació a l'FP
38 Els projectes de col·laboració entre les escoles d’art i l'entorn
39 Els projectes de ciutat de les escoles de música
40 Incorporar la internacionalització de l'FP al Projecte Educatiu de Centre
41 Escoles oficials d'idiomes: La pràctica pedagògica sota criteris de qualitat
42 Metodologies per tal d’assolir els resultats d’aprenentatge d’anglès a l’FP
43 La gestió de l'FP dual
44 Gestió de l’emprenedoria en el centre
45 Innovar amb empreses des de l'FP
46 La gestió de la formació interna del personal del centre
47 Orientació acadèmica i estratègies per disminuir l'abandonament a l'FP de grau mitjà
48 La gestió de l'orientació professional per l'alumnat d'FP
49 Programes de formació i inserció

diumenge, 18 de juny de 2017

Sistema documental en ISO 9001:2015


El sistema documental actual ja proporciona garantia de qualitat al sistema de gestió i organització d'un centre educatiu.
Afegir la gestió per processos, l'enfocament als riscos, la planificació dels canvis, els objectius de qualitat, el seguiment i control del sistema, la millora contínua, la innovació, l'estratègia, la sostenibilitat i el retiment de comptes; són instruments que proporcionaran la seguretat a l'organització que el sistema de gestió estarà en condicions de satisfer les necessitats i expectatives, dels diferents grups d'interès, en l'acompliment dels requisits educatius de l'escola.

dimarts, 6 de juny de 2017

Formació qCampus'17

Tornem a oferir-vos formació relacionada amb els sistemes de gestió de qualitat, adreçada al professorat dels centres educatius de Catalunya.
Lloc de celebració: Institut Bonanova
Dates del 3 al 7 de juliol de 2017
Horari de 9-14 h
Durada: 5 hores cada curs
_________________
Llista d'activitats 

  CodiActivitat
 Inscripció oberta0004080600Introducció i eines de gestió de la qualitat
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dilluns 3/7/2017 al 3/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004090600Eines i metodologies emergents a l'aula
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dilluns 3/7/2017 al 3/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004100600Eines Web-Moodle-Drive per la gestió documental de la qualitat, l'exemple de l'Ins Gabriela Mistral
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dilluns 3/7/2017 al 3/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004110600Sistema de gestió ambiental. ISO 14001, EMAS, escoles verdes
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dilluns 3/7/2017 al 3/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004120600La direcció estratègica i el projecte de direcció del centre educatiu
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dilluns 3/7/2017 al 3/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004130600Eines per a la gestió de l'estress
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dilluns 3/7/2017 al 3/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004140600Norma ISO 9001:2015, Punt 4 i 5, sistema de gestió i lideratge
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimarts 4/7/2017 al 4/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004150600Gestió documental del centre amb el programari integrat de Geisoft
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimarts 4/7/2017 al 4/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004160600Eines per a la selecció i l'anàlisi dels indicadors del sistema de gestió de la qualitat
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimarts 4/7/2017 al 4/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004180600La gestió del centre per processos
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimarts 4/7/2017 al 4/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004190600Lean management i 5s
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dijous 6/7/2017 al 6/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004200600Norma ISO 9001:2015, Punt 6 i 7, planificació dels canvis i gestió dels recursos del centre
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimecres 5/7/2017 al 5/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004210600Gestió de la seguretat i la gestió de dades
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimecres 5/7/2017 al 5/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004220600Gestió a l'aula, parlar o comunicar, el paper del professorat del segle XXI
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimecres 5/7/2017 al 5/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004230600Eines per a la gestió del temps
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimecres 5/7/2017 al 5/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004240600Eines per als nous requisits de la norma ISO 9001:2015
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimecres 5/7/2017 al 5/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004250600Norma ISO 9001:2015, Punt 8: realització del servei educatiu
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dijous 6/7/2017 al 6/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004260600La gestió de la innovació educativa a partir del model Flipped Classroom
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dijous 6/7/2017 al 6/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004280600Gestió de la prevenció de riscos laborals als centres educatius
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dijous 6/7/2017 al 6/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004290600Gestió d'equips de treball amb la metodologia Design Thinking
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dijous 6/7/2017 al 6/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004300600Norma ISO 9001:2015, Punt 9 i 10, control, revisió i millora del sistema de gestió del centre
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del divendres 7/7/2017 al 7/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004310600El Wordpress Nodes i el seu gestor documental
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del divendres 7/7/2017 al 7/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004320600ISO 50001. Sistema de gestió energètica
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del divendres 7/7/2017 al 7/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004330600Gestió integrada del sistema ambiental i qualitat
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del divendres 7/7/2017 al 7/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004340600Directrius per a l'auditoria d'un sistema de gestió de la qualitat
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del divendres 7/7/2017 al 7/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004350600Creativitat i innovació
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del divendres 7/7/2017 al 7/7/2017 de 9:00 a 14:00

divendres, 19 de maig de 2017

Resum canvis norma ISO 9001:2015

Cada vegada queda menys temps per tal de fer els canvis, en el sistema de gestió, que proposa la norma ISO 9001:2008 a 2015. Una proposta a tenir en compte si volem assegurar que no tindrem NO CONFORMITATS és la següent:

diumenge, 30 d’abril de 2017

Com gestionem els centres educatius?

Combinar un sistema vertical de funcions i responsabilitats que assegurin les activitats a realitzar, amb un sistema horitzontal de gestió per processos i projectes en el qual es distribueixen i amplien els lideratges, resulta una combinació ideal per assolir resultats excel·lents, sostenibles i satisfactoris per a tots els grups d'interès del centre educatiu.Per tal que aquest sistema resulti més efectiu és necessari:
- Determinar prèviament els criteris de qualitat que ens proposem obtenir
- Planificar les activitats a realitzar i proprocionar els recursos necessaris
- Desenvolupar les accions planificades
- Comprovar els desenvolupament de les accions
- Mesurar els resultats
- Retre comptes a la comunitat educativa
- Aprendre i proposar nous reptes...
diumenge, 19 de març de 2017

Per què hem de fer una autoavaluació del centre educatiu?

Els models d’excel·lència en la gestió es fonamenten en:
- Reflexió individual d’un grup de persones compromeses amb l’organització i desenvolupament del centre educatiu.
- Posta en comú del grup de professorat dinamitzador del Projecte de centre.
- Concreció del nou Pla Estratègic / Projecte de Direcció, aprofitant els punts forts detectats i amb un Pla per resoldre els punts febles susceptibles de millora.
- Redacció d’una memòria del centre aprofitant les evidències dels punts forts detectats. 

La memòria serveix per tangibilitzar les millores, compartir els èxits en el grup i per presentar el centre a un premi o reconeixement extern, si escau.

Les principals avantatges d’aquesta metodologia són:
- Nou Projecte de centre consensuat pel grup impulsor.
- Memòria del centre amb les evidències dels èxits i l’anunci d’un nou Pla d’acció.
- Alineament de les persones del centre al voltant d’un nou Projecte en comú.
- Nous reptes, nous objectius, il·lusions renovades, ...

La guia per desenvolupar l’autoavaluació del centre amb el model d’excel·lència e2cat la podeu descarregar al següent enllaç:


dissabte, 11 de març de 2017

ISO 9001:2015: 7.4 comunicació

La norma ISO 9001:2015 en l'apartat 7.4 de comunicació ens indica la necessitat de:

L'organització ha de determinar les comunicacions internes i externes pertinents per al sistema de gestió de qualitat, incloent: 
a) què es comunica;
b) quan es comunica; 
c) amb qui es comunica; 
d) com es comunica; 
e) qui ho comunica. 

Sembla doncs evident que la norma ens proposa dissenyar, implementar i millorar contínuament un Pla de comunicació. 

Per tant el centre definirà objectius, estratègies i accions per a cada grup d’interès identificat. 

Caldrà mantenir informació documentada (registres) per tal d’analitzar els resultats obtinguts i assegurar la traçabilitat, quan sigui necessari: comunicats amb famílies, qualificacions, assistències, reunions, seguiment i avaluació de l’FCT, incidències, etc. 

Un resum de com elaborar un Pla de comunicació el podem veure a la següent imatge:Font CATEMPRÉN: http://catempren.pimec.org/ca/recursos-pimec/el-pla-de-comunicacio-a-la-pime 

Recurs "8 claus per elaborar un bon pla de comunicació": http://xarxanet.org/projectes/recursos/8-claus-elaborar-un-bon-pla-de-comunicacio