diumenge, 18 de juny de 2017

Sistema documental en ISO 9001:2015


El sistema documental actual ja proporciona garantia de qualitat al sistema de gestió i organització d'un centre educatiu.
Afegir la gestió per processos, l'enfocament als riscos, la planificació dels canvis, els objectius de qualitat, el seguiment i control del sistema, la millora contínua, la innovació, l'estratègia, la sostenibilitat i el retiment de comptes; són instruments que proporcionaran la seguretat a l'organització que el sistema de gestió estarà en condicions de satisfer les necessitats i expectatives, dels diferents grups d'interès, en l'acompliment dels requisits educatius de l'escola.

dimarts, 6 de juny de 2017

Formació qCampus'17

Tornem a oferir-vos formació relacionada amb els sistemes de gestió de qualitat, adreçada al professorat dels centres educatius de Catalunya.
Lloc de celebració: Institut Bonanova
Dates del 3 al 7 de juliol de 2017
Horari de 9-14 h
Durada: 5 hores cada curs
_________________
Llista d'activitats 

  CodiActivitat
 Inscripció oberta0004080600Introducció i eines de gestió de la qualitat
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dilluns 3/7/2017 al 3/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004090600Eines i metodologies emergents a l'aula
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dilluns 3/7/2017 al 3/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004100600Eines Web-Moodle-Drive per la gestió documental de la qualitat, l'exemple de l'Ins Gabriela Mistral
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dilluns 3/7/2017 al 3/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004110600Sistema de gestió ambiental. ISO 14001, EMAS, escoles verdes
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dilluns 3/7/2017 al 3/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004120600La direcció estratègica i el projecte de direcció del centre educatiu
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dilluns 3/7/2017 al 3/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004130600Eines per a la gestió de l'estress
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dilluns 3/7/2017 al 3/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004140600Norma ISO 9001:2015, Punt 4 i 5, sistema de gestió i lideratge
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimarts 4/7/2017 al 4/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004150600Gestió documental del centre amb el programari integrat de Geisoft
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimarts 4/7/2017 al 4/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004160600Eines per a la selecció i l'anàlisi dels indicadors del sistema de gestió de la qualitat
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimarts 4/7/2017 al 4/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004180600La gestió del centre per processos
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimarts 4/7/2017 al 4/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004190600Lean management i 5s
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dijous 6/7/2017 al 6/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004200600Norma ISO 9001:2015, Punt 6 i 7, planificació dels canvis i gestió dels recursos del centre
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimecres 5/7/2017 al 5/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004210600Gestió de la seguretat i la gestió de dades
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimecres 5/7/2017 al 5/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004220600Gestió a l'aula, parlar o comunicar, el paper del professorat del segle XXI
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimecres 5/7/2017 al 5/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004230600Eines per a la gestió del temps
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimecres 5/7/2017 al 5/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004240600Eines per als nous requisits de la norma ISO 9001:2015
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dimecres 5/7/2017 al 5/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004250600Norma ISO 9001:2015, Punt 8: realització del servei educatiu
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dijous 6/7/2017 al 6/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004260600La gestió de la innovació educativa a partir del model Flipped Classroom
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dijous 6/7/2017 al 6/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004280600Gestió de la prevenció de riscos laborals als centres educatius
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dijous 6/7/2017 al 6/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004290600Gestió d'equips de treball amb la metodologia Design Thinking
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del dijous 6/7/2017 al 6/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004300600Norma ISO 9001:2015, Punt 9 i 10, control, revisió i millora del sistema de gestió del centre
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del divendres 7/7/2017 al 7/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004310600El Wordpress Nodes i el seu gestor documental
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del divendres 7/7/2017 al 7/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004320600ISO 50001. Sistema de gestió energètica
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del divendres 7/7/2017 al 7/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004330600Gestió integrada del sistema ambiental i qualitat
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del divendres 7/7/2017 al 7/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004340600Directrius per a l'auditoria d'un sistema de gestió de la qualitat
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del divendres 7/7/2017 al 7/7/2017 de 9:00 a 14:00
 Inscripció oberta0004350600Creativitat i innovació
Taller. INS Bonanova (Barcelona). Del divendres 7/7/2017 al 7/7/2017 de 9:00 a 14:00

divendres, 19 de maig de 2017

Resum canvis norma ISO 9001:2015

Cada vegada queda menys temps per tal de fer els canvis, en el sistema de gestió, que proposa la norma ISO 9001:2008 a 2015. Una proposta a tenir en compte si volem assegurar que no tindrem NO CONFORMITATS és la següent:

diumenge, 30 d’abril de 2017

Com gestionem els centres educatius?

Combinar un sistema vertical de funcions i responsabilitats que assegurin les activitats a realitzar, amb un sistema horitzontal de gestió per processos i projectes en el qual es distribueixen i amplien els lideratges, resulta una combinació ideal per assolir resultats excel·lents, sostenibles i satisfactoris per a tots els grups d'interès del centre educatiu.Per tal que aquest sistema resulti més efectiu és necessari:
- Determinar prèviament els criteris de qualitat que ens proposem obtenir
- Planificar les activitats a realitzar i proprocionar els recursos necessaris
- Desenvolupar les accions planificades
- Comprovar els desenvolupament de les accions
- Mesurar els resultats
- Retre comptes a la comunitat educativa
- Aprendre i proposar nous reptes...
diumenge, 19 de març de 2017

Per què hem de fer una autoavaluació del centre educatiu?

Els models d’excel·lència en la gestió es fonamenten en:
- Reflexió individual d’un grup de persones compromeses amb l’organització i desenvolupament del centre educatiu.
- Posta en comú del grup de professorat dinamitzador del Projecte de centre.
- Concreció del nou Pla Estratègic / Projecte de Direcció, aprofitant els punts forts detectats i amb un Pla per resoldre els punts febles susceptibles de millora.
- Redacció d’una memòria del centre aprofitant les evidències dels punts forts detectats. 

La memòria serveix per tangibilitzar les millores, compartir els èxits en el grup i per presentar el centre a un premi o reconeixement extern, si escau.

Les principals avantatges d’aquesta metodologia són:
- Nou Projecte de centre consensuat pel grup impulsor.
- Memòria del centre amb les evidències dels èxits i l’anunci d’un nou Pla d’acció.
- Alineament de les persones del centre al voltant d’un nou Projecte en comú.
- Nous reptes, nous objectius, il·lusions renovades, ...

La guia per desenvolupar l’autoavaluació del centre amb el model d’excel·lència e2cat la podeu descarregar al següent enllaç:


dissabte, 11 de març de 2017

ISO 9001:2015: 7.4 comunicació

La norma ISO 9001:2015 en l'apartat 7.4 de comunicació ens indica la necessitat de:

L'organització ha de determinar les comunicacions internes i externes pertinents per al sistema de gestió de qualitat, incloent: 
a) què es comunica;
b) quan es comunica; 
c) amb qui es comunica; 
d) com es comunica; 
e) qui ho comunica. 

Sembla doncs evident que la norma ens proposa dissenyar, implementar i millorar contínuament un Pla de comunicació. 

Per tant el centre definirà objectius, estratègies i accions per a cada grup d’interès identificat. 

Caldrà mantenir informació documentada (registres) per tal d’analitzar els resultats obtinguts i assegurar la traçabilitat, quan sigui necessari: comunicats amb famílies, qualificacions, assistències, reunions, seguiment i avaluació de l’FCT, incidències, etc. 

Un resum de com elaborar un Pla de comunicació el podem veure a la següent imatge:Font CATEMPRÉN: http://catempren.pimec.org/ca/recursos-pimec/el-pla-de-comunicacio-a-la-pime 

Recurs "8 claus per elaborar un bon pla de comunicació": http://xarxanet.org/projectes/recursos/8-claus-elaborar-un-bon-pla-de-comunicacio

divendres, 3 de març de 2017

Punt 5 ISO 9001:2015. Lideratge en centres educatius
Als centres educatius cal avançar cap a un lideratge distribuït i realment transformador de realitats, això vol dir compartir amb responsables de processos, projectes, coordinacions, departaments i equips docents i professorat en general el compromís respecte dels objectius del servei educatiu de qualitat.

Situar en el centre de l'acció de l'escola a l'alumnat, entendre i proporcionar resposta a les seves necessitats educatives, els requisits legals i reglamentaris, afrontar els riscos i oportunitats amb determinació, creativitat i innovació per tal de superar les expectatives dels diferents grups d'interès, és el repte que ens planteja la nova norma de gestió.
divendres, 17 de febrer de 2017

Aspectes a tenir en compte quan parlem de lideratge


En una organització cal que moltes persones realitzin esforços continuats per tal que finalment l'èxit emergeixi. Trobar el sentit a aquest esforç és clau per tal de mantenir aquesta situació, al llarg del temps.

Indicadors


Utilitzem diferents definicions quan parlem dels indicadors, la qual cosa fa que sigui complex saber de què parlem exactament.
Si entenem aquests conceptes com una posició relativa del continu que és l'objectiu a assolir (rang entre gens/molt, 0/10, 0/100, ...), potser ho veurem una mica més clar.


divendres, 3 de febrer de 2017

Organització matricial en centres educatius


La combinació d'unes funcions i responsabilitats jeràrquiques amb una gestió de projectes per processos, orientats a satisfer les necessitats dels grups d'interès que reben el servei, configuren una organització matricial  sòlida, flexible i àgil alhora, la qual cosa encaixa molt bé amb els pressupòsits d'una organització moderna en trànsit cap a un centre de lideratges distribuïts.

dissabte, 14 de gener de 2017

Punt 8.1 ISO 9001:2015: Què diu i que farem

8 FUNCIONAMENT

8.1 Planificació i control operacional
L'organització ha de planificar, implementar i controlar els processos (veure 4.4) necessaris per a complir amb els requisits determinats en la prestació dels productes i serveis, i per implementar les accions determinades en el punt 6, per mitjà de:
a) la determinació dels requisits per als productes i serveis;
b) l'establiment de criteris per a:
1) processos;
2) acceptació dels productes i serveis;
c) La determinació dels recursos necessaris per aconseguir la conformitat amb els requisits dels productes i serveis;
d) La implementació del control dels processos d'acord amb els criteris;
e) La determinació, el manteniment i la conservació de la informació documentada en la mesura que sigui necessari:
1) per tenir confiança en què els processos s'han dut a terme tal com estava previst;
2) per demostrar la conformitat dels productes i serveis amb els seus requisits.

Els elements de sortida d'aquesta planificació han de ser adequats al funcionament de l'organització.
L'organització ha de controlar els canvis planificats i revisar les conseqüències dels canvis involuntaris, ha d’emprendre accions per a mitigar els efectes adversos, segons sigui necessari.

L'organització ha d'assegurar el control dels processos contractats externament (veure 8.4).

Contextualització

El centre educatiu elabora i implementa el Projecte educatiu a través del Pla estratègic / Projecte de direcció, les concrecions curriculars i els processos, d’acord amb l’organització prevista del sistema de gestió a les NOFC, que s’acaba concretant curs a curs a la Programació General Anual del centre.
El pressupost, les persones que conformen la plantilla, els recursos tangibles (edifici, infraestructures i inventari) i els intangibles (relacions, comunicació, coneixement, conscienciació, lideratge i empoderament...), asseguren que  els processos es desplegaran per aconseguir la conformitat amb els requisits del servei educatiu i assolir la missió.
Amb una gestió del centre enfocada als processos, amb el suport de la gestió documental i el control dels canvis, augmentem la confiança en què s’assoliran els processos d’acord amb el previst i es podrà evidenciar la conformitat del servei educatiu realitzat i la millora contínua.

Aspectes a tenir en compte:
§Caracteritzar, definir i controlar els processos i l’assoliment dels objectius de la qualitat.
§Planificar el desplegament del projecte de centre i les concrecions curriculars, amb els corresponents criteris d’organització, criteris de distribució i seqüenciació curricular, criteris pedagògics, atenció a la diversitat, criteris de promoció, criteris i instruments d’avaluació i qualificació, criteris de realització del treball de recerca, planificació de l’FCT,  l’FP dual i l’aprenentatge-servei, mòduls de síntesi, projecte i recerca, tractament de les llengües, l’emprenedoria, els recursos educatius i didàctics, banc de metodologies d’ensenyament i aprenentatge, d’altres.
§Planificar el servei educatiu amb les corresponents programacions didàctiques, convenientment  actualitzades i contextualitzades.
§Planificar el desplegament del Pla d’Acció Tutorial.
§Planificar el servei educatiu concretant els horaris de professorat i alumnat, proveint els recursos determinats a les programacions didàctiques i d’acord amb els criteris d’organització i pedagògics aprovats pel Claustre.
§Concretar la planificació general anual del centre. Cal Incloure seguiments i avaluació de l’E/A, calendaris de proves d’avaluació, pla d’auditories, revisió per la direcció, reunions de coordinació i departamentals, guàrdies, seguiment d’objectius, etc.
§Desplegar  les actuacions previstes per assolir els objectius anuals del Pla Estratègic -incloure objectius de resultats educatius, cohesió social i millora de la confiança dels grups d’interès-.
§Aplicar el previst al pressupost per tal de garantir l’assignació dels recursos en el funcionament dels processos.
§Assegurar la disponibilitat operativa del material i recursos previstos a l’inventari.
§Actualitzar els manuals de serveis o plans de qualitat dels diferents ensenyaments.
§Planificar les inversions en equipaments i infraestructures en el mig i llarg termini.
§Desplegar les normes funcionament i organització d’acord amb el NOFC.
§Planificar les activitats curriculars dins i fora de l’aula.
§Planificar les activitats complementàries dins i fora del centre.
§Planificar el SGQ incloent dates d'auditories, enquestes, memòries, seguiment d’objectius, seguiment de processos, revisions del sistema, etc.
§D'altres que el centre consideri.

Exemples d'evidències per a l'auditoria: