dimarts, 23 de setembre de 2014

Curs d'especialització en gestió de la Qualitat en centres educatius

El programa d’especialització en Gestió de la Qualitat en Centres Educatius dissenyat per la UOC, capacita per a la realització d’auditories internes i a tercers dels sistemes de gestió i per a interpretar i aplicar els requisits de la normativa aplicable en sistemes de gestió de la qualitat i en altres sistemes de gestió.
El programa comença el 30 Setembre i finalitza el 23 de desembre de 2014, amb possibilitat de lliurar tasques fins al 29 de gener de 2015.

Les inscripcions es poden realitzar a: secretariafam@uoc.edu


diumenge, 15 de juny de 2014

La qualitat en el servei educatiu

Els usuaris de qualsevol servei valoren la qualitat com l’atribut més important. Ara bé la definició de qualitat pot sorgir com un dubte que tregui valor a aquesta afirmació.

A l’educació determinar què és qualitat també és molt complicat donat que cadascú de nosaltres pot posar l’accent en un lloc diferent: qualitat de l’ensenyament, dels aprenentatges, dels serveis i activitats complementàries, de l’orientació, l’acompanyament, instal·lacions i equipaments, atenció a les famílies, taxes d’aprovats, clima escolar, notorietat, formació contínua, metodologies d’èxit, ús de les TIC, inserció, experimentació, publicacions dels professorat, taxes d’accés a d’altres estudis, coparticipació de les famílies, impacte en l’entorn, eficàcia de la comunicació, ... i així fins a d’altres molts aspectes que un centre educatiu ha de abordar en el seu dia a dia.

Tot l’anterior és correcte però resulta més senzill valorar la qualitat d’un centre a l’analitzar el grau d’assoliment de la seva missió i visió. En aquest cas podem tenir diferències en com els centres valoren la seva qualitat donada l’autonomia que tenen en definir aquests conceptes.

Com que al final el servei educatiu es realitza, efectivament, per a uns grups d’interès, és lògic pensar que la percepció que tinguin aquestes persones del servei proporcionat també tindrà un valor notable a l’hora de mesurar la qualitat que ofereix un centre educatiu contextualitzat en el seu entorn socioeconòmic.

Tenim doncs un altre problema en el moment de determinar la qualitat d’un centre educatiu: variables quantitatives, qualitatives, objectives i subjectives. I a més, cada subjecte valora unes més que unes altres. Serà fàcil posar-se d’acord en: què és qualitat educativa?

Mentrestant els agents implicats es posen d’acord en determinar la fórmula de la qualitat a l’ensenyament, els centres podem seguir avançant en gestionar el millor possible els recursos del sistema que tenim i els que podem aconseguir, assumint les nostres funcions i responsabilitats, i fent retiment de comptes dels nostres resultats, de tal manera que la qualitat real sigui la base que sustenti i millori la qualitat percebuda.

Per una raó evident, pot ser possible, o no, realitzar un servei educatiu de qualitat en una escola ben gestionada i organitzada, però segur que NO serà possible proporcionar qualitat educativa, a tot el seu alumnat, en un centre mal gestionat.

dissabte, 7 de juny de 2014

Full d'excel per a fer el seguiment del Pla Estratègic del centre educatiu

En el següent enllaç trobareu un full d'excel per tal de fer el seguiment del Pla Estratègic del centre. De fet aquesta eina us pot servir per a fer la diagnosi del centre amb la matriu DAFO, definir els objectius estratègics, determinar la ponderació de cada objectiu en el pla, definir fins a cinc plans anuals, etc. també disposeu d'un model de fitxa de seguiment d'activitats. Tot l'anterior mantenint la monitorització constant del Pla Estratègic en el full resum anual.


diumenge, 1 de juny de 2014

La palanca de la Qualitat

Treballar per processos és la millor solució que tenim per tal de garantir millores significatives en la gestió de les organitzacions. El motiu fonamental és l’orientació d’aquests a la satisfacció de les persones, parts interessades o altres processos que reben els resultats; la sistemàtica de realització i de control caracteritzada per l’assignació de la propietat del procés i la col·lecció d’indicadors de seguiment i resultats, entre d’altres.
Tot i l’anterior, aquestes tècniques de gestió de processos són d’un cert control reactiu. La combinació amb altres eines de disseny de processos pretén garantir l’errada abans que es produeixi, augmentant la satisfacció dels clients del processos i la reducció dels costos de no qualitat.
Algunes de les eines que tenim són la QFD, l’AMFE i el disseny d’experiments.
La llei de la palanca de la qualitat ens diu que si treballem en la millora del servei obtindrem guanys d’1 a 1, si treballem en la millora del procés multipliquem x10 els resultats obtinguts, però si actuem en la fase de disseny els beneficis es multipliquen per 100.

dimecres, 28 de maig de 2014

Q-Campus'14 Relació de cursos d'estiu

A partir dels diferents enllaços que trobareu a continuació, el professorat amb compte XTEC, podreu accedir a la inscripció dels cursos d'estiu que hem organitzat en relació a les metodologies de la gestió de la Qualitat:

Codi
Activitat

Inscripció oberta
0004310600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dilluns 30/6/2014 al 30/6/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004320600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona).
 Del dilluns 30/6/2014 al 30/6/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004330600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dilluns 30/6/2014 al 30/6/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004340600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dilluns 30/6/2014 al 30/6/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004350600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dilluns 30/6/2014 al 30/6/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004360600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona).
 Del dimarts 1/7/2014 al 1/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004370600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dimarts 1/7/2014 al 1/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004380600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dimarts 1/7/2014 al 1/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004390600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dimarts 1/7/2014 al 1/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004400600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dimarts 1/7/2014 al 1/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004410600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dimecres 2/7/2014 al 2/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004420600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dimecres 2/7/2014 al 2/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004430600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dimecres 2/7/2014 al 2/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004440600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dimecres 2/7/2014 al 2/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004450600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dimecres 2/7/2014 al 2/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004460600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona).
 Del dijous 3/7/2014 al 3/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004470600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dijous 3/7/2014 al 3/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004480600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona).
 Del dijous 3/7/2014 al 3/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004490600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona)
Del dijous 3/7/2014 al 3/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004500600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del dijous 3/7/2014 al 3/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004510600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del divendres 4/7/2014 al 4/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004520600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del divendres 4/7/2014 al 4/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004530600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona).
 Del divendres 4/7/2014 al 4/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004540600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona). 
Del divendres 4/7/2014 al 4/7/2014 de 9:00 a 14:30

Inscripció oberta
0004550600
Taller. U Facultat de Psicologia. Campus Mundet - UB (Barcelona).
 Del divendres 4/7/2014 al 4/7/2014 de 9:00 a 14:30

dissabte, 24 de maig de 2014

Excel·lència educativa


Avantatges per a un centre educatiu i el seu entorn socioeconòmic de tenir un sistema de gestió de la qualitat acreditat

Quan passa el temps des que un centre s’ha certificat potser se’ns pot oblidar alguns dels beneficis que obtenim, cal doncs recordar els més significatius:

   Confiança en què el centre compleix sempre el servei educatiu que ofereix als ciutadans.
   Confiança en què els cursos s’actualitzen i milloren contínuament.
   Confiança en què es tenen en compte les veus de tots els grups d’interès.
   Confiança en què els recursos s’utilitzen de manera eficient.
   Control sistemàtic dels resultats i retiment de comptes als grups d’interès.
   Transparència en la gestió.
   Compromís de qualitat en els serveis bàsics i complementaris.
   Millora contínua de la carta de serveis proporcionats.
   Suport explícit a la creativitat i la innovació.
   Disseny del servei educatiu present en clau de futur.
   Elaboració i execució de plans de formació i actualització del professorat.
   Millora contínua de la gestió enfocada a l’assoliment de resultats educatius excel·lents.
   Reconeixement social de l’esforç realitzat pel centre en l’acompliment d’un servei educatiu de qualitat.
   Control sistemàtic i periòdic dels compromisos del centre per organitzacions independents.
...


Exemple caracterització procés d'assessorament i reconeixement

Com caracteritzar els processos d'un centre educatiu?

dimarts, 15 d’abril de 2014

Com fer procediments?

Inici del bloc del PQiMC

Benvolguts/des,
Iniciem aquest bloc del PQiMC amb una bona notícia. A partir de finals d'abril'14, es publicarà una Resolució per tal que fins quinze nous centres puguin formar part del Projecte.
Més endavant us proporcionarem informació complementària sobre requisits, terminis, etc.
D'altra banda voldríem aprofitar aquest nou marc per tal de difondre eines de la qualitat.
Per exemple us volem recomanar un web on podreu fer diagrames de flux de manera senzilla i alhora potent:
https://www.lucidchart.com/