dissabte, 7 de juny de 2014

Full d'excel per a fer el seguiment del Pla Estratègic del centre educatiu

En el següent enllaç trobareu un full d'excel per tal de fer el seguiment del Pla Estratègic del centre. De fet aquesta eina us pot servir per a fer la diagnosi del centre amb la matriu DAFO, definir els objectius estratègics, determinar la ponderació de cada objectiu en el pla, definir fins a cinc plans anuals, etc. també disposeu d'un model de fitxa de seguiment d'activitats. Tot l'anterior mantenint la monitorització constant del Pla Estratègic en el full resum anual.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada