dissabte, 24 de maig de 2014

Avantatges per a un centre educatiu i el seu entorn socioeconòmic de tenir un sistema de gestió de la qualitat acreditat

Quan passa el temps des que un centre s’ha certificat potser se’ns pot oblidar alguns dels beneficis que obtenim, cal doncs recordar els més significatius:

   Confiança en què el centre compleix sempre el servei educatiu que ofereix als ciutadans.
   Confiança en què els cursos s’actualitzen i milloren contínuament.
   Confiança en què es tenen en compte les veus de tots els grups d’interès.
   Confiança en què els recursos s’utilitzen de manera eficient.
   Control sistemàtic dels resultats i retiment de comptes als grups d’interès.
   Transparència en la gestió.
   Compromís de qualitat en els serveis bàsics i complementaris.
   Millora contínua de la carta de serveis proporcionats.
   Suport explícit a la creativitat i la innovació.
   Disseny del servei educatiu present en clau de futur.
   Elaboració i execució de plans de formació i actualització del professorat.
   Millora contínua de la gestió enfocada a l’assoliment de resultats educatius excel·lents.
   Reconeixement social de l’esforç realitzat pel centre en l’acompliment d’un servei educatiu de qualitat.
   Control sistemàtic i periòdic dels compromisos del centre per organitzacions independents.
...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada