dimecres, 19 d’octubre de 2016

Estructura de la norma ISO 9001:2015

L'estructura de la norma ISO 9001:2015 de sistemes de gestió de Qualitat assegura la lògica de la PDCA proporcionant una gran importància a la planificació (punts 4, 5, 6 i 7)

La lògica de l'organització del sistema de qualitat gira al voltant del lideratge que assegura l'acompliment de les funcions i responsabilitats en totes i cadascuna de les àrees del centre educatiu, amb una proposta de gestió que persegueix el lideratge distribuït.
El sistema de gestió ha de tenir en compte el context extern i intern, els diferents grups d'interès i especialment l'alumnat. Amb tot això es planifica l'estratègia que proporcionarà una guia de les línies de treball per assolir el previst al Projecte Educatiu.
El centre proporcionarà els recursos necessaris, realitzarà les accions planificades, les avaluarà i proposarà accions de millora per a un proper cicle de treball que proporcioni una elevada satisfacció a totes les parts implicades.
P: planificar
D: Fer
C: avaluar
A: millorarCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada