dilluns, 15 de febrer de 2016

Selecció de recursos a Internet del mes de febrer de 2016

Informació del mes de febrer'16:


1.     L’EOI de Tàrrega ha assolit  la certificació ISO 9001. En aquests moments ja som 115 centres certificats. La nostra sincera felicitació i enhorabona als companys i companyes que ho han fet possible!

2.     Per aquells que comenceu en això de la qualitat disposeu d'un senzill i interessant document per entendre la gestió per processos: Introducció a la gestió per processos en centres educatius. Recordeu que és una de les claus de la nova ISO 9001:2015: http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/innovacio/qualitat_pqmc_publ/documents/Introduccio-a-la-gestio-per-processos-en-centres-educatius.pdf

3.     NODES és un servei del Departament d’Ensenyament que proporciona una web amb funcionalitats avançades als centres educatius de Catalunya: http://agora.xtec.cat/nodes/

4.     Enllaç directe de tots els cursos de Qualitat que tenim oberts al Moodle del PQIMC. Al curs sobre la nova ISO estem posant materials per tal d'ajudar-vos en la transició: http://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=2290

5.     
Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals: http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/


Us relacionem els següents recursos d’Internet, que hem seleccionat aquest mes, per si són del vostre interès:

      Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética "Artículo 1. Objeto y definiciones. 1. Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de un marco normativo que desarrolle e impulse actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de una organización (de moment +250 treballadors), a la promoción del ahorro energético y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia energética": http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE-A-2016-1460.pdf
      Promoció de la implantació de la ISO - 50.001 d’eficiència energètica:http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/pice_eines_i_serveis/pice_implantacio_iso_50001/    Accés a la norma:http://goo.gl/Vl2CbJ
      Premis d'Excel·lència Energètica, fins el 16 de febrer: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7047/1471041.pdf
     Llibre i audiollibre "Viaje a la escuela del siglo XXI": http://goo.gl/7UQayv
      OCDE, Resum estudi "Alumnos de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo se les puede ayudar":http://goo.gl/mpxeYO
      Article "Kiva, el mètode contra l’assetjament escolar que impressiona Europa": http://goo.gl/0ld15u
      Descripció de la norma ISO 9001:2015 (interessant): https://youtu.be/hscsX-f7HQ4 
     Resum de la norma ISO 9001:2015: https://www.youtube.com/watch?v=swz_CeQ-aSI 
      Diverses eines de la qualitat agrupades per categories: http://www.pdcahome.com/herramientas/
      Los Catorce Principios de la Calidad según el Dr. Edward Deming: http://goo.gl/REN7eg
     mSchools a Mobile World Congress 2016: http://mschools.mobileworldcapital.com/ca/mschools-mobile-world-congress-2016/
      I JORNADES DE IOGA A L’EDUCACIÓ: http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/jornades/ijornadesioga_2.pdf 
      Article "EDUCACIÓN Y NEUROCIENCIA: ¡PREPARADOS PARA ENTENDERSE!": http://ined21.com/busca-del-docente-neuroeducador/
      Saló d'Ensenyament, del 9 al 13 de març: http://www.ensenyament.com/ca/
      Article "¿Qué consejos daría a un docente en su primer día de clase?": http://justificaturespuesta.com/consejos-docente-primer-dia-clase/#
      Article "El plan de comunicación y su proporción áurea": http://www.sintetia.com/el-plan-de-comunicacion-y-su-proporcion-aurea/
      Artcicle "BENEFICIOS DE UN ALTA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EMPRESA / ORGANIZACIÓN":http://goo.gl/z2O6vP
      Article "Creatividad: una visión integral": http://goo.gl/1Xz3jJ
      Article "Ego y Liderazgo": http://www.marianoramosmejia.com.ar/ego-y-liderazgo/
      Article "Equity vs. Equality: 6 Steps Toward Equity": http://goo.gl/ljJjcX
      Article "Design Thinking in Education: Empathy, Challenge, Discovery, and Sharing": http://goo.gl/REN7eg
      Article sobre repensar el disseny de les escoles: http://justificaturespuesta.com/design-thinking-como-disenar-escuela-siglo-xxi/
      Entrevista Youtube "Neuroeducación. Entrevista a Francisco Mora Teruel":  https://www.youtube.com/watch?v=8E3Y-t6j0GE
      Article "RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA, UNA COMUNICACIÓN NECESARIA":  http://ined21.com/familia-y-escuela/
      Butlletí de la Fundació Bofill: http://newsletter.fbofill.cat/node/1737550  
      Avaluació de l'impacte de la formació en les organitzacions (un document resum per conèixer com les empreses treballen aquest tema tan conegut per nosaltres):  http://www.factorhuma.org/attachments_secure/article/9459/avaluacio_impacte_formacio_cast.pdf
      Article "ANGUSTIA DOCENTE: EDUCAR SIN CERTEZA":  http://www.salvarojeducacion.com/2016/01/angustia-docente-educar-sin-certeza.html
      Article "Qué funciona en educación":  https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2014/11/10/que-funciona-en-educacion/
      Conferència: ¿Cómo construir centros educativos resilientes para favorecer el aprendizaje de todos los alumnos?:http://debats.cat/es/debates/todos
      Revista ISOTools enero: https://goo.gl/98jpwR
      Twitter DdE: https://twitter.com/ensenyamentcat
      IX Jornades Àmbit Ecologia Emocional,8-9 D'ABRIL DE 2016 : http://www.fundacioambit.org/programa-activitats/jornades-ambit-ecologia-emocional
      L'ofici d'educar: "Educar amb cervell, la neurociència al servei de l'Educació":  http://goo.gl/FhNHhU
      Un interessant bloc sobre articles de gestió: http://sharingideas-josecavd.blogspot.com.es/p/tabulados.html
-  Accés al quadern virtual del professorat. Eina de gestió de l’aula gratuïta proporcionada per Jaume Feliu, professor de Tecnologia a l'institut Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès: https://sites.google.com/site/quadernvirtualdelprofessor/

Per últim no deixeu de seguir-nos a:
e.  Moodle principal del PQiMC (es pot entrar com a convidat sense contrasenya):http://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=2290

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada