diumenge, 7 de juny de 2015

Model e2cat, eix 2 de gestió de persones, subeix 2.4: reconeixement

Apartat 2.4: reconeixement


Els centres excel·lents defineixen un sistema per al reconeixement de les persones que es mostren especialment implicades en la millora de l’organització, realitzen activitats singulars, aconsegueixen resultats excel·lents, etc. Aquest reconeixement té difusió pública més enllà dels membres del centre i es revisa de forma continuada per a garantir la seva equitat. 
Aquest sistema de reconeixement té en compte, entre d’altres:
 Els elements que fan que els seus professionals siguin exitosos.
 Les actuacions professionals que contribueixin a la visió del centre.
 Les actuacions que afavoreixen la innovació.
 Les actuacions que afavoreixen l’augment o millora de recursos per al centre
 La implicació i compromís en el projecte de centre. 
RECONEIXEMENT: ASPECTES PER ANALITZAR I REFLEXIONAR


Es reconeixen i valoren els esforços destinats a la millora de la qualitat realitzats per les persones (agraïments personals, reconeixements públics, acreditacions, etc.).
El centre desplega els mecanismes per reconèixer la tasca dels seus professionals en funció de la seva capacitat i l’alineació amb la cultura del centre. Aquests mecanismes poden ser diversos: 
     el lliurament periòdic de premis, actes de reconeixement dins el centre, així com davant     els grups d’interès que es considerin oportuns, comunicats de reconeixement, etc.
     l’entrega de materials, equips, ...
     la participació en projectes, estades, beques, ...
La comunitat educativa valora les accions de reconeixement de les persones i considera que estan regides pels principis d’equitat i justícia. Els mecanismes de reconeixement aconsegueixen activar la motivació de les persones i millorar el seu rendiment en benefici del projecte educatiu del centre.
Els centres excel·lents revisen la satisfacció de l’equip humà a través de la política de reconeixement del personal, introduint-hi millores com a conseqüència d’aquest anàlisi.
Cal conèixer que motiva al personal i també què o quines accions poden desmotivar-lo (seguretat, retribucions, recursos, salut, ...) per evitar, de manera no intencionada, que això pugui passar.
En ocasions simplement escoltar i donar les gràcies pot ser una forma potent de reconeixement, n’hi ha d’altres opcions que són intangibles però molt efectives.

RECONEIXEMENT: EXEMPLES D’ACTUACIONS

Reconèixer i valorar els esforços destinats a la millora de la qualitat realitzats per les persones (agraïments personals, públics, acreditacions, etc.).
Fer públiques les valoracions positives, i personalment les valoracions negatives. Aquestes han de ser concretes, enfocades a la millora de les realitzacions i fugint de les critiques personals.
Fer retroalimentacions, per part de l’equip de direcció i coordinació, quan el personal realitza esforços i assoleix resultats excel·lents.
Celebrar els reptes i objectius assolits quan s’escaigui i de forma proporcional a la fita assolida.
Possibilitar que les retribucions i beneficis laborals estiguin en coherència amb  polítiques de personal alineades amb l’estratègia de l’organització; aquestes han de ser transparents i sotmeses al principi d’equitat.
Reconèixer quan un equip o persona assoleix els objectius definits, incorpora metodologies d’èxit, aconsegueix un conveni o acord per al centre, etc.
Crear equips per millorar l’ambient de treball, inclòs l’ordre, la neteja i  la millora dels espais i organització.
Reconèixer les bones idees i iniciatives.
Advertir, corregir o sancionar, les accions contràries a l’establert en les normes reglamentàries d’aplicació al personal del centre.
Comunicar a les instàncies superiors quan el personal ha realitzat i/o assolit fites excel·lents o excepcionals.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada