dimarts, 27 de setembre de 2016

XIV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament -10 de novembre de 2016-El proper 10 de novembre tindrà lloc la XIV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament. 

Des del 1998 el Departament d’Ensenyament proporciona suport als centres educatius de Catalunya per tal de desplegar sistemes de gestió de la qualitat. L’objectiu és el d’afavorir la implementació de millores en la gestió, eficaces i eficients, que ajudin els centres a l’obtenció de resultats excel·lents en tots els seus processos, especialment els d’ensenyament i aprenentatge.

El Programa de qualitat i millora contínua (PQiMC) es proposa el repte de la recerca contínua de reconeguts models de gestió internacionals, per configurar un model propi innovador que asseguri que les nostres escoles disposen de referents de gestió per assolir els objectius proposats pels diferents projectes educatius. El PQiMC ofereix, doncs, un conjunt d’accions orientades a guiar, formar, reflexionar i implementar sistemes de gestió efectius als centres del Projecte.

El desenvolupament del PQiMC es fonamenta en el treball a través de xarxes de centres, organitzades per nivells de desenvolupament del seu sistema de gestió, acompanyats per un coordinador, treballant en equip, compartint aprenentatges i afavorint l'intercanvi d'experiències entre els centres que en formen part. 

El PQiMC treballa amb més de 160 centres de diferents tipologies i etapes educatives. En aquests moments 120 centres disposen de la certificació d’assegurament de la qualitat, dels quals 18 estan acreditats, a més, amb sistemes de gestió d’excel·lència.

El programa d’aquesta XIV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament pretén posar el focus en la interacció dels centres educatius amb els seus grups d’interès. Hores d’ara tothom està d’acord amb la importància de comptar amb les veus dels diferents agents implicats en l’educació. Cada centre en el seu context —etapes educatives que ofereix, polítiques i estratègies, etc.—, ha de conèixer i actuar per satisfer les necessitats educatives i les expectatives, explícites i implícites, que les diferents parts interessades tenen posades en el Servei Educatiu. Anar més enllà i aconseguir treballar conjuntament escoles, alumnes, professors, famílies, empreses i altres organitzacions de l’entorn socioeconòmic dels centres educatius és una oportunitat per tal que la societat es comprometi amb l’educació i l’ensenyament del nostre jovent, així com una aportació que sens dubte enriqueix el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Esperem, doncs, que el contingut i el desenvolupament de la Jornada siguin satisfactoris per a tots vosaltres i no dubteu a fer-nos arribar les apreciacions de millora que considereu oportunes per a edicions posteriors.

____________________________________________

Programa

08.30 h         Recepció dels assistents
                    
Lliurament de credencials

09.00 h         Presentació i inauguració de la Jornada
Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

09.20 h         Lliurament de diplomes als centres del Servei Educatiu de Catalunya que han assolit la certificació ISO 9001 i als centres que s’han avaluat d’acord amb models d’excel·lència en la gestió
                    
Josep Gabriel Lluis Queralt, director de l’Institut Baix Camp de Reus

09.45 h         El Projecte de qualitat i millora contínua
Estanislau Vidal-Folch, subdirector general de Programes, Formació i Innovació

10.00 h         Ponència marc
"El professorat i la qualitat educativa: què ens en diu la recerca internacional?"
Francesc Pedró, director de Polítiques Educatives de la UNESCO

10.45 h         Work-cafè
Presentació simultània de 60 temes de bones pràctiques educatives i de gestió
                    

12.15 h         Les empreses i l’ensenyament
“Què esperen les empreses i organitzacions del sistema educatiu?”
Helena Guardans, presidenta executiva de l’empresa Sellbytel

13.15 h         La societat i l’educació
Les famílies i el sistema educatiu”
Lluís Font, president del Consell Escolar de Catalunya

14.00 h         Cloenda
Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Actuació, a l’exterior de l’hotel, dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre


14.30 h         Comiat


___________________________________________________


TAULES DE TREBALL DEL WORK-CAFÈ

NÚM. Nom taula
1 Incorporar la internacionalització de l'FP al Projecte Educatiu de Centre
2 La gestió de l'FP dual
3 Gestió de l’emprenedoria en el centre
4 Innovar amb empreses des de l'FP
5 La gestió de la formació interna de centre
6 Estratègies per disminuir l'abandonament a l'FP de grau mitjà
7 Els projectes de col·laboració entre les escoles d’art i l'entorn
8 Els projectes de ciutat de les escoles de música
9 Escoles oficials d'idiomes: la pràctica pedagògica sota criteris de qualitat
10 Metodologies per fer l’auditoria interna del sistema de gestió
11 L’autoavaluació del centre
12 Implementació de la ISO 9001:2015 als centres educatius
13 Model E2CAT aplicat als centres educatius
14 La gestió del procés d’ensenyament i aprenentatge
15 Els reptes de la funció directiva
16 Implementació del sistema de gestió ambiental a l’institut
17 Taller: motivar per aconseguir equips de professorat eficients, a càrrec de Jordi Adell Herrera, de Jordi Adell & Associats
18 La gestió dels valors i la inclusió digital, en el Projecte de centre
19 La gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió a càrrec de la direcció
20 La gestió del pla de comunicació del centre
21 Les aliances entre empreses, organitzacions i instituts
22 Gestió de les persones del centre
23 La gestió documental del centre amb programari gratuït
24 La creació amb la realitat augmentada i la realitat virtual a l’aula
25 Les eines 2.0 a l'aula
26 Flipped classroom o aula capgirada
27 Treball a l'aula amb mòbils
28 mSchools: aplicacions mòbils a les famílies professionals d'administració i gestió, arts gràfiques, comerç i màrqueting i informàtica i comunicacions
29 Ludificació i aprenentatge
30 Robòtica i programació educatives
31 Aplicacions educatives de la impressió en 3D
32 Metodologies d'avaluació: autoavaluació, coavaluació, rúbriques i bases d'orientació
33 Aprenentatge basat en problemes (PBL)
34 Metodologies per tal d’assolir els resultats d’aprenentatge d’anglès a l’FP
35 Adaptacions curriculars dels títols d’FP a les necessitats del sector productiu i de l'entorn socioeconòmic
36 Treball per projectes a cicles formatius
37 L'aplicació de les intel·ligències múltiples a l'aprenentatge
38 Aprenentatge servei
39 El Projecte de centre de l'Escola del Treball de Lleida: educació i sostenibilitat
40 El Projecte de centre de l'Institut Brugulat de Banyoles: 20 anys de revisió constant per millorar el centre
41 Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver Raimat: com una escola inicia el camí de la transformació
42 Escola Pia de Catalunya: el Projecte per a la interdisciplinarietat a l'aula
43 Taula de debat: l'Institut d'FP del s. XXI
44 Orientació educativa: acompanyar per aprendre
45 Del Pla d'emergències a la prevenció dels riscos laborals als centres educatius
46 Nous espais per a l'educació: arquitectura i ergonomia
47 Gestió de l'eficiència energètica
48 La gestió efectiva de la borsa de treball del centre
49 El procés d'un centre educatiu fins a l'acreditació d'excel·lència en la gestió e2cat
50 El procés d'un centre educatiu fins a la certificació ISO
51 Internet de les coses: IoT
52 Gestió de la innovació pedagògicaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada