diumenge, 10 de juliol de 2016

La importància de la gestió per processos en ISO 9001:2015 (organitzacions escolars)
Tal com preveu, i emfatitza, la norma ISO 9001:2015, les organitzacions s’han de gestionar per processos per tal d’estar en condicions de proporcionar el màxim valor afegit als diferents grups d’interès, i en el nostre cas especialment a l’alumnat.

Com sabem, els centres educatius gestionen tot un conjunt de processos que s’interrelacionen entre si per aportar valor a les persones i resultats de l’organització.

Centrar-se només en el procés d’ensenyament i aprenentatge és limitant en si mateix ja que aquest procés necessita d’altres recursos tangibles i intangibles, pedagògics, organitzatius i de gestió per tal d’assolir el seu màxim valor possible per a l’èxit de tot l’alumnat.

La gestió de la qualitat proposa gestionar tots els processos del centre, de la mateixa manera que gestionem el procés d’ensenyament i aprenentatge. Per tant res de nou! el que hem de fer és aplicar el coneixement que tenim a la gestió de la resta de processos del centre.

La gestió per processos té algunes característiques que la fan molt adequada per tal de millorar les organitzacions, per exemple:
- Un procés ha de tenir sentit en si mateix per això cal definir, en primer lloc, què farà, per a què i per aquí.
- A continuació determinarem que necessitarem per executar-lo i quins resultats de qualitat esperem assolir.
- Preguntarem, a qui rep els resultats del procés, si aquests han estat de qualitat i proporcionats en el moment adequat.
- El responsable del procés treballarà per a la millora continua dels resultats obtinguts, la satisfacció de les persones i processos interns que reben els diferents resultats, serveis o productes del procés. A més determinarà les estratègies i recursos necessaris per tal que aquests resultats es mantinguin en el llarg termini.
- Si és necessari s’establiran els procediments interns del procés per assegurar una realització de qualitat i de millora contínua.


En el cas de l’alumnat ens enfocarem a realitzar un procés d’ensenyament i aprenentatge personalitzat que acompanyi a cadascun dels alumnes a assolir el més elevat nivell competencial, que hem dissenyat, possible; eliminant la gestió departamental que més que ajudar el que fa és posar barreres al progrés de l’alumnat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada