dimecres, 30 de març de 2016

Lideratge en centres educatius

Per Inmaculada Sánchez

Un punt clau de la nova norma de sistemes de gestió de la Qualitat ISO 9001:2015 és saber desplegar un lideratge eficaç, com bé ens proposa el punt 5. Un bon sistema de gestió de la qualitat ha de comptar amb un bon líder: això no vol dir que el lideratge recaigui només sobre una persona, és molt important remarcar la importància de que cada rol, cada persona, sigui líder del seu propi procés. L'eficàcia del lideratge està directament lligada amb l'autoritat que és capaç de construir el líder. 

El lideratge influeix sobre les persones per a què aquestes puguin donar el seu millor potencial per portar a terme els objectius de l’organització.  
                                          Font: Honorio Álvarez 

No es tracta que el lideratge sigui un ús continu del poder, sinó que hi ha d’haver una interacció entre el lideratge i l’autoritat per aconseguir els objectius proposats. Per a què això funcioni, hi ha d’haver total comunicació en l'equip de treball, sinó cada part no es coordinarà degudament. 

Aplicant el lideratge que la norma ISO 9001:2015 ens proposa, hem d’entendre que cada rol tindrà almenys un objectiu:
- Els alumnes seran els líders del seu propi aprenentatge.
- Els professors seran els líders de la seva aula.
- Els coordinadors i caps de departaments seran líders de la seva àrea.
- L’equip directiu serà líder per a què el conjunt de processos proporcionin els resultats esperats i com a conseqüència el centre funcioni bé, es gestioni de manera correcte i els resultats proporcionin resposta a les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès: alumnat, professorat, famílies, empreses, col·laboradors, socis, proveïdors, institucions i centres superiors, etc. A més de treballar, formar, assessorar, guiar, orientar, acompanyar, ... per tal d'assegurar que s'aconsegueix l'apoderament previst en l'alumnat, professorat, coordinadors i caps. Un repte sens dubte que requereix d'un lideratge "intel·ligent" per part de la direcció.

L’equip directiu té una gran part de responsabilitat, però per tal què el centre es gestioni i funcioni bé, és necessari que cada part faci les seves funciones; cal que tots junts arribin amb respecte i compromís a aconseguir els resultats previstos pel sistema de gestió de la qualitat. 

Aquest és el principi del lideratge distribuït que ha de servir per tal de transformar el centre i assolir el previst en el Projecte Educatiu per a tots i cadascun dels alumnes que en formen part de la comunitat educativa.

   Font: Taringa 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada